The Apothecary Diaries 04 (Light Novel) (The Apothecary Diaries (Light Novel))

$18.99

PUBLISHED:

PUBLISHER: Square Enix Books

THEME:

  • Historical Fantasy
  • Supernatural Mysteries
  • Women Sleuths

PAGES: 336

LAN: en

AUTHORS:

  • Natsu Hyuuga
  • Touko Shino